Κοστούμι

Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες.

Fun is back

Το αριστοκρατικό στίλ και η φινέτσα επέστρεψαν για να µείνουν.

Photo: Ιάκωβος Καλαϊτζάκης (Effex+)

Επιμέλεια: Ανθή Παπαδοπούλου