Έπιπλα

Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες.

Νέες προοπτικές

Έπιπλα υπογεγραμμένα από μεγάλους σχεδιαστές συντάσσονται στους άξονες του σύγχρονου design και χαράζουν νέες προοπτικές στο οικιακό τοπίο.

Επιμέλεια φωτογράφησης: Μανιάνα Σακέλλη  Φωτ.: Studio Βαγγέλης Ροκκάς