Κοστούμι

Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες.

Suit yourself

Η εµφάνιση του γαµπρού είναι µια υπόθεση πολύ προσωπική.

Photo: Κωνσταντίνος Τσιλιακός (d-tales)

Επιµέλεια: Ανθή Παπαδοπούλου