Περιποίηση

Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες.

Road to elegance!

Ο δρόµος για την αναζήτηση της κοµψότητας είναι µακρύς και το ταξίδι απλά απολαυστικό!

Της Ναταλίας Κουτσογιάννη