Βραδινά - Haute Couture

Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες.

Fun is back

Το αριστοκρατικό στιλ και η φινέτσα επέστρεψαν για να µείνουν.

Photo: Ιάκωβος Καλαϊτζάκης (Effex+)

Eπιµέλεια: Ανθή Παπαδοπούλου