Βραδινά - Haute Couture

Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες.

Ι drove all night

Γοητεία και υπεροχή στο δρόµο για την αναζήτηση του πάθους.

Photo: Ιάκωβος Καλαϊτζάκης (Effex+)

Eπιµέλεια: Ανθή Παπαδοπούλου